کوبیک کریستال لایبید

کوبیک کریستال لایبید قیمت کوبیک کریستال لایبید
سنگ کوبیک کریستال لایبید

سنگ کوبیک کریستال لایبید در ابعاد 10*10*10 به صورت منظم و نامنظم تولید میشود.


سنگ کوبیک کریستال لایبید برای کف سازی در محوطه ها، یادمان ها و باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد متداول کوبیک کریستال لایبید 10*10*10 و به دو شکل منظم و نامنظم می باشد. برای اطلاع ازقیمت با سنگ افرند تماس بگیرید.

همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.


09371450138


کانال تلگرام
@afrand_trading

Call Now Button