مرمریت مشکی نجف آباد

مرمریت مشکی نجف آّباد

سنگ مرمریت مشکی نجف آباد


زمینه مشکی و رگه های سفید مشخصات اصلی این سورت معروف مرمریت نجف آباد می باشد.


مرمریتمشکی نجف آباد در سورت های مختلف کم رگه و پر رگه تولید می شود.

بیشترین مصرف آن در کف ساختمان و بدنه به خصوص ساختمان های تجاری می باشد

این سنگ به اشکال مختلف پله، پلاک و فرشی تولید و عرضه میگردد.

همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.


09371450138

09131079660


کانال تلگرام
@afrand_trading

Call Now Button