سنگ گرانیت مشکی نطنز

سنگ گرانیت مشکی نطنز

سنگ گرانیت مشکی نطنز


سنگ های کاملا مشکی همواره جلوه ی متفاوتی ایجاد می کنند.


اگر این سنگ مشکی گرانیت باشد فاکتور مقاومت نیز به آن افزوده می شود.

گرانیت مشکی نطنز بسته به کیفیت از مشکی کاملا یک دست و مشکی خط دار متفاوت است.

در این میان سنگ های رنگ شده مشکی نطنز نیز موجود می باشد. این سنگ در ابعاد پلاک، فرشی و پله در اصفهان تولید میشود.

همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.


09371450138


کانال تلگرام
@afrand_trading

سایز های موجود

پلاک

پله

30x30

40x40

60x60

سنگ گرانیت مشکی نطنز


سنگ های کاملا مشکی همواره جلوه ی متفاوتی ایجاد می کنند.


اگر این سنگ مشکی گرانیت باشد فاکتور مقاومت نیز به آن افزوده می شود.

گرانیت مشکی نطنز بسته به کیفیت از مشکی کاملا یک دست و مشکی خط دار متفاوت است.

در این میان سنگ های رنگ شده مشکی نطنز نیز موجود می باشد. این سنگ در ابعاد پلاک، فرشی و پله در اصفهان تولید میشود.

همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.


09371450138


کانال تلگرام
@afrand_trading

Call Now Button