سنگ کوبیک


کوبیک گرانیت خرمدره

کوبیک گرانیت خرم دره در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


سنگ کوبیک گرانیت قرمز

کوبیک گرانیت قرمز در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


سنگ کوبیک تراورتن کرم

کوبیک تراورتن کرم در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


سنگ کوبیک مرمریت لاشتر

کوبیک مرمریت لاشتر در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


کوبیک گرانیت سفید نطنز

کوبیک گرانیت سفید در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


سنگ کوبیک گرانیت مشکی

کوبیک گرانیت مشکی در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


سنگ کوبیک تراورتن قرمز

کوبیک تراورتن قرمز در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


سنگ کوبیک تراورتن زرد

کوبیک تراورتن زرد در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


سنگ کوبیک مروارید مشهد

کوبیک گرانیت مروارید مشهد در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر


سنگ کوبیک کریستال لایبید

کوبیک کریستال لایبید در ابعاد 10*10*10 سانتی متر و به صورت منظم و نامنظم تولید می گردد.

سایز:10*10*10-5*10*10

بیشتر

Call Now Button