سنگ چینی نیریز

سنگ چینی نیریز

سنگ چینی سفید نیریز


سنگ های چینی سفید مانند سنگ چینی نیریز در طبیعت محدود هستند.


عمده سنگ چینی نیریز فرآوری شده خاکستری است و سنگ سفید یک دست به مقدار کم تولید میگردد

سنگ چینی نیریزبه صورت پله، پلاک، صراحی و فرشی تولید می گردد.

نوع سفید چینی نیریز از مرغوبیت بیشتری برخوردار است و صادراتی می باشد.

همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.


09371450138


کانال تلگرام
@afrand_trading

Call Now Button