سنگ چینی سفید ازنا

سنگ چینی سفید ازنا

سنگ چینی سفید ازنا


سنگ های چینی سفید مانند سنگ چینی ازنا در طبیعت محدود هستند.


عمده سنگ چینی ازنا فرآوری شده خاکستری است و سنگ سفید یک دست به مقدار کم تولید میگردد

سنگ چینی ازنا به صورت پله، پلاک و فرشی تولید می گردد.

نوع سفید چینی ازنا از مرغوبیت بیشتری برخوردار است و صادراتی می باشد.

همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.


09371450138

09122641951


کانال تلگرام
@afrand_trading

Call Now Button