سنگ چینی سفید ازنا

سنگ چینی سفید ازنا


سنگ های چینی سفید مانند سنگ چینی ازنا در طبیعت محدود هستند.


عمده سنگ چینی ازنا فرآوری شده خاکستری است و سنگ سفید یک دست به مقدار کم تولید میگردد

سنگ چینی ازنا به صورت پله، پلاک و فرشی تولید می گردد.

نوع سفید چینی ازنا از مرغوبیت بیشتری برخوردار است و صادراتی می باشد.

همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.


09371450138

09131079660


کانال تلگرام
@afrand_trading