سنگ تیشه ای


سنگ لاشتر تیشه ای

سنگ لاشتر تیشه ای با زمینه مشکی و رگه های سفید و به دو شکل تیشه دستی یا ماشینی مشخص می شود

سایز:40x40, 40xX, 60x60, 60xX

بیشتر


سنگ تراورتن تیشه ای

سنگ کرم تیشه ای تراورتن به صورت پله، پلاک و فرشی در صنعت ساختمان مصرف می شود.

سایز:40x40, 40xX, 60x60, 60xX

بیشتر


سنگ سمیرم تیشه ای

سنگ سفید تیشه ای بادوام سمیرم از جمله قدیمی ترین و پرمصرف ترین سنگ ها در صنعت ساختمان می باشد

سایز:40x40, 40xX, 60x60, 60xX

بیشتر


کریستال تیشه ای

رنگ ابی خاکستری لایبید تیشه ای را افراد حداقل یکبار در پله، پلاک و فرشی مشاهده نموده اند.

سایز:40x40, 40xX, 60x60, 60xX

بیشتر

سنگ تیشه ای

سنگ های تیشه ای در فرآیند تیشه کردن سنگ های ساختمانی به دو شکل سنگ های تیشه دستی و سنگ های تیشه ماشینی دیده می شوند. تیشه دستی معمولا به دوشکل یک تیشه و دو تیشه انجام می شود. تیشه دو تیشه تیشه پر تری نسبت به تیشه یک تیشه می باشد. بر حسب نوع نیاز سنگ های تیشه دستی یک تیشه و دو تیشه در ساختمان سازی و پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرند. تیشه ماشینی همان گونه که از نام آن پیداست توسط ماشین انجام میشود و معمولا یک دست تر می باشد. بوش همر و تیشه ماشینی ساده در دسته تیشه ماشینی قرار می گیرند.

Call Now Button